احمدرضا عابدزاده در آمریکا هم از تمرینات روزانه و بدنسازی غافل نمی‌شود و فرم آماده بدنش را حفظ می‌کند.